Łączniki w Głogowie


Nasze Łaczniki Kołnierzowe Redukcyjne z Zabezpieczeniem przed wysuwaniem rozpoczynają w Głogowie projekt wymiany odcinka – już wysłużonej stalowej sieci wodociągowej – na nową tworzywową.