+48 74 62 62 800

  1. pl
  2. en
MAGAZYN ZAWSZE PEŁNY

     +48 74 62 62 800

http://www.mojregion.eu/files/obrazki/logotypy/logo_FE_Program_Regionalny.jpg         http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2015/07/Dolny-Śląsk-logotyp-kolor-jpg-zip.jpg         http://www.mojregion.eu/files/obrazki/logotypy/UE_EFRR_rgb-1.jpg              

 

 

Firma DOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie
ul. Pieszycka 11 , realizuje projekt objęty dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) , Oś Priorytetowa nr 1 „ Przedsiębiorstwa
i innowacje”,  Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”,  Poddziałania nr 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 1.2 A „ Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R „

 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU :

„Optymalizacja zakresu zastosowania łączników stalowych na rurociągach oraz zaprojektowanie nowego typu uszczelki o zwiększonym zakresie w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej firmy DOMEX Sp. z o.o.”

 

 

 

OPIS PROJEKTU :

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w przedsiębiorstwie DOMEX Sp. z o.o.
w zakresie optymalizacji produkowanych łączników stalowych oraz zaprojektowania nowego typu uszczelki gwarantującego uszczelnienie całego
układu: rura-łącznik-rura, niezależnie od typu rurociągu. W efekcie realizacji projektu zostanie rozwinięta działalność B+R spółki poprzez
opracowanie i budowę maszyny testowej oraz przeprowadzenie testów i prac konstrukcyjnych skutkujących opracowaniem produktów
armatury o określonych parametrach: innowacyjnych łączników stalowych przeznaczonych dla różnych typów rurociągów,
zabezpieczonych przed zsuwaniem się przy ciśnieniu nominalnym o wartości przynajmniej PN10
oraz elementu uszczelniającego umożliwiającego większą elastyczność dopasowania.

W ramach projektu, poza pracami konstrukcyjnymi i testowymi, przewiduje się szkolenie kompetencyjne dla pracowników działu B+R,
nawiązanie współpracy z Instytucją Naukową wybraną na podstawie zapytania ofertowego celem przeprowadzenia symulacji komputerowej
oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o jeden etat (1 EPC) na stanowisku technologa-konstruktora

 

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 546 078,51 PLN   DOFINANSOWANIE UE: 262 453,58 PLN

58-200 Dzierżoniów,

ul. Pieszycka 11, PL

 

+48 74 62 62 800

 

domex@domex-armatura.com

 

Firma DOMEX od wielu lat buduje swoją markę.

Zaufali nam klienci z wielu segmentów rynku wodociągowego, przemysłowego.

Wciąż rośniemy w siłę ... 

58-200 Dzierżoniów,

ul. Pieszycka 11, PL

+48 74 62 62 800

domex@domex-armatura.com