Malowanie proszkowe

W naszych malarniach uzyskujemy trwałe powłoki ochronne. Posiadamy nowoczesną automatyczną malarnię fluidyzacyjną, zapewniającą najwyższy standard zabezpieczenia powłoki przed korozją. Cały proces malowania przebiega niezwykle sprawnie. Powierzchnia każdego elementu, który ma zostać pokryty powłoką jest uprzednio odpowiednio oczyszczona. Tak przygotowany detal jest nagrzewany w specjalnym piecu, gdzie czujniki laserowe stale kontrolują temperaturę i umieszczany w komorze fluidyzacyjnej z proszkiem epoksydowym. Po jego wyciągnięciu, nadmiar proszku jest odmuchiwany i element trafia do komory grzewczej, w której jest utrzymywany w wysokiej temperaturze jeszcze przez kilkanaście minut w celu zoptymalizowania procesu utwardzania powłoki, a następnie schładzany i odkładany na miejsce.


Zalety malarni fluidyzacyjnej:

  • Zwiększona wydajność
  • Eliminacja czynnika błędu ludzkiego
  • Jednakowa grubość powłoki malarskiej każdego detalu
  • Optymalizacja warunków malowania oraz powtarzalność